Činkáreň Čambal

 KEDY:

KURZ začína 6. februára do 5. júna 2019

každú stredu: 10:00 – 10:45

KDE:

Činkáreň Čambal
Znievska 1/a, 851 05 Bratislava

CENNÍK

Cena za kurz (15 lekcií) – 60 Eur

Cena jednorazového vstupu – 5 Eur

Poplatok za kurz musí byť zaplatený (bankovým prevodom alebo v hotovosti) najneskôr 5 dní pred začiatkom kurzu,
po tomto termíne neuhradený kurz uvoľňujeme ďalším záujemcom.
Ak ide o jednorazový vstup, platí sa v hotovosti priamo po skončení hodiny.

PRIHLÁSENIE DO KURZU

online prihláškou
mailom na info@dadadance.sk
telefonicky 0915 729 938

Po prihlásení vám bude zaslaný potvrdzujúci mail s platobnými údajmi.

ČERPANIE NÁHRADNÝCH LEKCIÍ

Počas kurzu má klient nárok na 2 náhradné lekcie, neúčasť nie je nutné vopred oznámiť.
V prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas ako pri bežnej lekcii, na náhradnú lekciu je nutné sa vopred dohodnúť s lektorom.