emJOY

 

KEDY:

ZIMNÝ KURZ začína 8. februára do 31. mája 2019

každý piatok: 10:00 – 10:45

KDE:

emJOY
Kukučínova 32, 831 03 Bratislava

CENNÍK

Cena za kurz (15 lekcií) – 75 Eur

Cena jednorazového vstupu – 6 Eur

Poplatok za kurz musí byť zaplatený (bankovým prevodom alebo v hotovosti) najneskôr 5 dní pred začiatkom kurzu,
po tomto termíne neuhradený kurz uvoľňujeme ďalším záujemcom.
Ak ide o jednorazový vstup, platí sa v hotovosti priamo po skončení hodiny.

PRIHLÁSENIE DO KURZU

online prihláškou
mailom na info@dadadance.sk
telefonicky 0915 729 938
osobne na recepcii emJOY

Po prihlásení vám bude zaslaný potvrdzujúci mail s platobnými údajmi.

ČERPANIE NÁHRADNÝCH LEKCIÍ

Počas kurzu má klient nárok na 2 náhradné lekcie, neúčasť nie je nutné vopred oznámiť.
V prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas ako pri bežnej lekcii, na náhradnú lekciu je nutné sa vopred dohodnúť s lektorom.